Aktuality Agentury práce Okresní hospodářské komory Klatovy


Výběrové řízení a co mu předchází

31.08.2015

Prvním a velice důležitým krokem, jenž předchází přijímacímu pohovoru při hledání vhodných kandidátů na potřebné pracovní pozice, je dobře zvolit médium, kde budeme inzerovat.

>> více

Přijímací pohovor a jak ho vést

31.08.2015

S pozvanými uchazeči se setkáváme v předem domluvené kanceláři v určený čas. Výběrová komise je připravena plně se věnovat uchazeči.

>> více

Hodnotící pohovor

31.08.2015

Cílem hodnotícího pohovoru je vyjasnění vzájemných očekávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Smyslem má být nastavení podmínek k profesnímu růstu, k možnostem správného využití zaměstnancova potenciálu, k poskytnutí zpětné vazby, k motivaci a v neposlední řadě k nastolení kolegiálních vztahů a loajality ve firmě.

>> více

Propouštěcí pohovor

31.08.2015

Dojde-li k situaci, kdy musí zaměstnavatel podstoupit tzv. propouštěcí pohovor se zaměstnancem, bývá to nejčastěji ze tří důvodů: 1. Je nespokojen s jeho prací 2. Musí propouštět z výrobně-organizačních důvodů 3. Zaměstnanec dává výpověď Žádná z těchto situací není příjemná.

>> více

Zkušenosti z realizace projektu Nový profesní život začíná

16.02.2015

Když jsme před rokem zapojili první zájemkyni do rekvalifkačního kurzu Pracovník sociální péče, netušili jsme, jaká bude odezva. Náš projekt Nový profesní život začíná pomáhá lidem ohroženým ztrátou zaměstnání získat novou kvalifikace, zvýšit stabilitu zaměstnanců ve firmách a propojit potřeby zaměstnavatelů s nabídkou kvalifikované pracovní síly tak, aby na jedné straně existovala nabídka pracovních míst a na druhé straně nabídka kvalitních a kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání v Plzeňském kraji.

>> více