Katalog článků

31.08.2015

Propouštěcí pohovor

Dojde-li k situaci, kdy musí zaměstnavatel podstoupit tzv. propouštěcí pohovor se zaměstnancem, bývá to nejčastěji ze tří důvodů: 1. Je nespokojen s jeho prací 2. Musí propouštět z výrobně-organizačních důvodů 3. Zaměstnanec dává výpověď Žádná z těchto situací není příjemná.


31.08.2015

Hodnotící pohovor

Cílem hodnotícího pohovoru je vyjasnění vzájemných očekávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Smyslem má být nastavení podmínek k profesnímu růstu, k možnostem správného využití zaměstnancova potenciálu, k poskytnutí zpětné vazby, k motivaci a v neposlední řadě k nastolení kolegiálních vztahů a loajality ve firmě.


31.08.2015

Přijímací pohovor a jak ho vést

S pozvanými uchazeči se setkáváme v předem domluvené kanceláři v určený čas. Výběrová komise je připravena plně se věnovat uchazeči.


31.08.2015

Výběrové řízení a co mu předchází

Prvním a velice důležitým krokem, jenž předchází přijímacímu pohovoru při hledání vhodných kandidátů na potřebné pracovní pozice, je dobře zvolit médium, kde budeme inzerovat.


23.10.2014

Asociace Hospodářských komor Jihozápad

Asociace Hospodářských komor Jihozápad


22.04.2015

Agentura práce Okresní hospodářské komory v Klatovech nabízí zdarma spolupráci

V současné době spouštíme další projekt naší Agentury práce OHK, který usnadní vyhledávání vhodných zaměstnanců. Jsou to psychologické testy, jako nutný pomocník při orientaci v nabídce zaměstnanců. Sledujte naše stránky, využijte všeho, co Agentura práce Okresní hospodářské komory Klatovy nabízí. Inzerujte své požadavky u nás.29.05.2014

Okresní hospodářská komora Klatovy

K podpoře podnikatelských aktivit a prosazování a ochraně zájmů svých členů byla zákonem 301/1992 Sb. zřízena Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky. Její součástí je Okresní hospodářská komora Klatovy. Má právní subjektivitu a je zapsaná v obchodním rejstříku od července 1993.29.05.2014

Nový profesní život začíná

Okresní hospodářská komora v Klatovech přichází s projektem, který uvítají lidé ohrožení ztrátou zaměstnání, stejně jako firmy, jimž osud propouštěných zaměstnanců není lhostejný.28.05.2014

Vítáme vás

Vítáme vás na webovém portálu Agentury práce Okresní hospodářské komory Klatovy. Je určen vám, kteří se chcete informovat o možnostech práce v Plzeňském regionu, vám, kteří hledáte rady v oblasti personalistiky a pracovního práva, vám, kteří potřebujete zjistit, jaké vzdělávací a rekvalifikační aktivity jsou v regionu nabízeny. Jsme prvním webem tohoto typu pro Plzeňský kraj!