28.05.2014

Vítáme vás

Vítáme vás na webovém portálu Agentury práce Okresní hospodářské komory Klatovy. Je určen vám, kteří se chcete informovat o možnostech práce v Plzeňském regionu, vám, kteří hledáte rady v oblasti personalistiky a pracovního práva, vám, kteří potřebujete zjistit, jaké vzdělávací a rekvalifikační aktivity jsou v regionu nabízeny. Jsme prvním webem tohoto typu pro Plzeňský kraj!

Projekt Nový profesní život začíná, který realizuje  OHK Klatovy, vznikl za  podpory  Evropského sociálního fondu -  Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Nový profesní život začíná. Jak napovídá název, připravujeme pracovníky na vstup na trh práce s novou kvalifikací. Díky tomuto projektu vám umožníme zdarma rekvalifikace v mnoha oborech. Poradíme vám, jak se prezentovat na trhu práce, jak napsat pravdivý, ale také přesvědčivý životopis. Nabídneme stránky pro inzerci práce i pro hledání brigád.  Pro personalisty ve firmách máme připravenu baterii testů k lepšímu výběru pracovníků. Těm, kteří místo hledají, aktivně pomůžeme s vyhledáváním a sebeprezentací.  Těm, kteří chtějí svou pracovní pozici změnit, nabídneme akreditované rekvalifikace.

Bonusem našich stránek je přehled vzdělávacích institucí a oborů v kraji. Protože chceme zajistit plzeňskému regionu zdatnou a vzdělanou pracovní sílu, a to zejména v technických oborech, nabídneme širokou škálu informací pro rodiče a jejich děti  při volbě  povolání.

Všechny naše služby jsou zatím zdarma. Dobré zaměstnání je jedním z pilířů spokojeného života   a kvalitní zaměstnanec nedocenitelný pro každou firmu. Uchopte svůj profesní život za správný konec a svěřte nám své problémy. Pomůžeme rádi.

 

Mgr. Věra Mundlová

manažer personální agentury

Nový profesní život začíná

reg. č. CZ.1.04/1.2.05/36.00036

 

Okresní hospodářská komora Klatovy

Nám. Míru 154

339 01 Klatovy

Tel. +420 376 313 251

 

E-mail  agentura@ohkklatovy.cz