16.02.2015

Zkušenosti z realizace projektu Nový profesní život začíná

Když jsme před rokem zapojili první zájemkyni do rekvalifkačního kurzu Pracovník sociální péče, netušili jsme, jaká bude odezva. Náš projekt Nový profesní život začíná pomáhá lidem ohroženým ztrátou zaměstnání získat novou kvalifikace, zvýšit stabilitu zaměstnanců ve firmách a propojit potřeby zaměstnavatelů s nabídkou kvalifikované pracovní síly tak, aby na jedné straně existovala nabídka pracovních míst a na druhé straně nabídka kvalitních a kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání v Plzeňském kraji.

    Dnes můžeme s uspokojením konstatovat, že rok práce na projektu přinesl zatím 40 lidem nové pracovní zařazení a minimálně dvěma třetinám z nich pracovní místo, které naprosto vyhovuje jejich zájmu a naturelu. Konkrétně v sociálních službách se vyškolené pracovnice cítí spokojené, mají zcela reálný pocit uspokojení pramenící ze smysluplné pracovní náplně.    Muži, kterým jsme umožnili získání řidičského průkazu skupiny C a profesního osvědčení, získali dobrou práci, stejně jako svářeči, řidiči vysozdvižných vozíků a majitelé strojnických průkazů. Na Horažďovicku a Sušicku jsme umožnili několika ženám získat řidičský průkaz skupiny B, takže si mohou hledat práci i v dopravně méně dostupných lokalitách. Obecně lze říct, že se setkáváme s velmi pozitivním hodnocením projektu Nový profesní život začíná a těší nás, že tyto poznatky lidé šíří mezi svými známými, což přináší další zájemce o rekvalifikační kurzy.    Upozorňujeme, že vstupujeme do poslední fáze projektu NPŽZ, takže máte-li zájem změnit svou profesi a najít si kvalifikovanější místo, ozvěte se nám. Jen pozor, projekt je určen pouze osobám ohroženým ztrátou  zaměstnání.