31.08.2015

Výběrové řízení a co mu předchází

Prvním a velice důležitým krokem, jenž předchází přijímacímu pohovoru při hledání vhodných kandidátů na potřebné pracovní pozice, je dobře zvolit médium, kde budeme inzerovat.

 

Vybíráme ta, která jsou blízká cílové skupině, dále nejnavštěvovanější servery a zamyslíme se, kde ještě informovat s nabídkou práce. V tomto případě také záleží na nabízené pozici, např. při hledání dělnických profesí je vhodnější inzerovat na běžně dostupných serverech, zapojit event. Inzerci na sociálních sítích, využít letáčků apod. Tato forma určitě nebude vhodná při hledání středního a vyššího managementu, v případě např. generálních ředitelů naprosto nevhodná a dehonestující.

 

Už v inzerci popíšeme srozumitelně pracovní pozici. Inzeráty typu „chcete si vydělat 30 tisíc“, „hledáme vhodného kolegu do našeho rychle se rozvíjejícího kolektivu“ dnes už vzbuzují určité obavy a reagují na ně snad jen naprostí zoufalci. Také je nutné zvolit nejvhodnější komunikaci mezi zájemcem a firmou a napsat jednoznačný kontakt. Pokud nemáme čas brát několik desítek čí stovek telefonních hovorů během pracovní doby, uvedeme jasně, že kontakt má být mailem, nebo dokonce osobním dopisem. Osobní dopis volíme spíše u vyšších pracovních pozic. Jednak i z rukopisu je možné leccos o kandidátovi zjistit, jednak je možné takový materiál podrobit grafologickému rozboru. Ten však volíme jen v opravdu odůvodněných případech, je totiž poměrně nákladný. Využíváme tedy u top pozic.

 

Dostáváme se tedy k podstatnému kroku. Za inzerovali jsme, očekáváme životopisy apod., víme, jak budeme došlé materiály třídit a selektovat. Součástí životopisu je dnes už skoro nezbytná fotografie, uvedeme, v jakém formátu ji má uchazeč poslat. U dokladů o kvalifikaci požadujeme v prvním kroku pouze kopie, není nutné – a naopak to vzbuzuje nedůvěru – žádat ověřené kopie dokumentů. Prostě stačí naskenovaný dokument, v další fázi můžeme žádat při osobním kontaktu ověřenou kopii či originál k nahlédnutí.

 

Dostáváme se k předposlednímu kroku, a tím je zvolení a zajištění účasti výběrové komise a pozvání kandidátů. Pozvání musí být zasláno s přesným popisem místa a času, event. jména pracovníka, které se uchazeče ujme. Pokud nechceme pozvat všechny uchazeče, kteří zaslali životopis, poděkujeme jim s neutrálním vysvětlením, proč nebyli vybráni. Ostatní pozveme s dostatečným předstihem, a pokud budeme požadovat nějaké materiály, které nebyly vyžádány v inzerátu, nezapomeneme to kandidátovi sdělit.