31.08.2015

Přijímací pohovor a jak ho vést

S pozvanými uchazeči se setkáváme v předem domluvené kanceláři v určený čas. Výběrová komise je připravena plně se věnovat uchazeči.

 

Pokud chceme nastolit příjemné prostředí, pomohou k tomu vhodně zvolená místa u stolu, tak, aby se uchazeč necítil nepříjemně, či dokonce ohrožen. Někdy však potřebujeme určit, zda je zájemce o zaměstnání schopen pracovat pod tlakem, ve stresu, zda si poradí v problematickém hovoru. Pak můžeme lehce otestovat jeho schopnosti tím, že např. na pohovor bude chvíli čekat, posadíme ho tak, aby členové komise byli v pocitové převaze.

 

Pohovor obecně začínáme „prolomením ledů“ a navozením přátelské atmosféry (jaká byla cesta, nehledal jste nás dlouho,…). Představíme společnost, její zaměření, organizační strukturu, předmět podnikání,…, pohovoříme i o budoucnosti společnosti, kam směřuje a co lze v příštích obdobích očekávat. Jde-li o společnost, kde lze očekávat, že ji uchazeč zná (nebo měl-li by ji znát), není od věci se zeptat, co o ní ví, zda si něco sám zjistil o případné pracovní pozici.

 

Získávání informací o uchazeči je tím nejdůležitějším krokem. Necháme ho mluvit samotného, pokládáme jen doplňující otázky, které jsme si připravili na základě jeho CV. Soustředíme se hlavně na popis jeho minulé pracovní pozice, co dělal, jakými pravomocemi disponoval a jak je využíval, kam firmu svou prací posunul, jaké měl úspěchy a v čem se poučil pro budoucnost. Zeptáme se, proč chce změnit zaměstnání, či proč se ocitl na ÚP. Jsme opatrní při jeho negativním hodnocení minulé práce, svého vedoucího či kolegů. Ptáme se i na jeho zájmy a koníčky, někdy mohou tyto informace sehrát důležitou roli při zadávání úkolů, nebo mohou napovědět cosi o povaze zájemce.

 

V poslední fázi se ptáme, jaké jsou představy uchazeče o nové práci, mzdě, pracovní době, čeho by chtěl dosáhnout, zda má nějaká omezení např. v rámci rodiny (s otázkami pozor na možnou diskriminaci). Neměla by chybět otázka: proč chcete jít právě k nám.

 

Někdy si potřebujeme ověřit, zda informace v CV odpovídají skutečnosti. Lze se samozřejmě dotázat na minulém pracovišti uchazeče. Pokud potřebujeme znalost jazyků, překladem krátkého textu zjistíme docela jednoduše, jak na tom je. Podobně lze vyzkoušet znalosti práce na PC, znalost např. zákoníku práce, odbornou dovednost a podobně. U vyšších pozic firma využívá i psychotestů a už zmíněného grafologického rozboru.

 

Na konci pohovoru dáme uchazeči možnost zeptat se, na co potřebuje, poděkujeme mu za účast a domluvíme se s ním, jakým způsobem a do kdy mu dáme vědět. Měl by nám sdělit, kdy v případě přijetí může nastoupit do zaměstnání.