31.08.2015

Propouštěcí pohovor

Dojde-li k situaci, kdy musí zaměstnavatel podstoupit tzv. propouštěcí pohovor se zaměstnancem, bývá to nejčastěji ze tří důvodů: 1. Je nespokojen s jeho prací 2. Musí propouštět z výrobně-organizačních důvodů 3. Zaměstnanec dává výpověď Žádná z těchto situací není příjemná.

 

Každý personalista zná možnosti, jak řešit situaci s pracovníkem, s nímž se chce firma rozloučit pro jeho nekvalitní práci či nekompetentnost. Je řada možností, např. výpověď ve zkušební době, ukončení dohodou, pro porušení pracovní kázně, atd. Tím se zde zabývat nebudeme.

 

Pokud se rozhodne odejít zaměstnanec, je vhodné, zejména je-li to pracovník kvalitní, pohovořit s ním o jeho důvodech a možná nabídnout řešení. Pokud je však pracovník rozhodnut, nedoporučuje se přemlouvat ho. Připravujeme si tím půdu k vydírání. Také však není dobré rozcházet se zbytečně ve zlém, v emočně vypjaté situaci. Tím si navždy zavřeme dveře do budoucna.

 

Nejhůř se asi zaměstnavatel cítí ve chvíli, kdy musí zaměstnance propustit z organizačních důvodů. Dobří zaměstnavatelé se snaží informovat včas, hledat možnosti, jak pracovníka někam nasměrovat a pomoci mu, poskytnout mu rady, dobré hodnocení.

 

Přesto nastane tato situace.

 

Se zaměstnancem se setkáme v předem domluvené kanceláři, za účasti personalisty. Ten by měl mít připraveny dokumenty, které jsou nezbytné k ukončení pracovního poměru, pokud není jasné, jak se se zaměstnancem rozjedou, měl by mít připraveno víc variant. Také předávací protokoly, pokud měl zaměstnanec nějaké firemní věci.

Při setkání oslovujeme tak, jak jsme byli dosud zvyklí, není důvod to měnit. Často zaměstnance oslovujeme jménem. Shrneme, proč jsme se sešli, vyjádříme lítost nad tím, že se musíme rozejít. Pokusíme se vyjmenovat možnosti, které dotyčný má a necháme mu čas na to, aby se vyjádřil. Samozřejmě musíme znát dobře paragrafy ZP. Počítáme s emocemi, jako jsou lítost, pláč, vztek, výčitky. Pokračujeme beze spěchu a naléhání, ale konstruktivně. Dáme možnost vzít si čas na rozmyšlenou, kterou variantu rozchodu upřednostníme. Pokud to jde, zdůrazníme některá pozitiva, která firma může zaměstnanci nabídnout. Do celého pohovoru zasahuje i personalista, zná lépe možnosti uplatnitelné v této situaci.