Katalog článků

31.08.2015

Propouštěcí pohovor

Dojde-li k situaci, kdy musí zaměstnavatel podstoupit tzv. propouštěcí pohovor se zaměstnancem, bývá to nejčastěji ze tří důvodů: 1. Je nespokojen s jeho prací 2. Musí propouštět z výrobně-organizačních důvodů 3. Zaměstnanec dává výpověď Žádná z těchto situací není příjemná.


31.08.2015

Hodnotící pohovor

Cílem hodnotícího pohovoru je vyjasnění vzájemných očekávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Smyslem má být nastavení podmínek k profesnímu růstu, k možnostem správného využití zaměstnancova potenciálu, k poskytnutí zpětné vazby, k motivaci a v neposlední řadě k nastolení kolegiálních vztahů a loajality ve firmě.

[detail]

31.08.2015

Přijímací pohovor a jak ho vést

S pozvanými uchazeči se setkáváme v předem domluvené kanceláři v určený čas. Výběrová komise je připravena plně se věnovat uchazeči.

[detail]

31.08.2015

Výběrové řízení a co mu předchází

Prvním a velice důležitým krokem, jenž předchází přijímacímu pohovoru při hledání vhodných kandidátů na potřebné pracovní pozice, je dobře zvolit médium, kde budeme inzerovat.

[detail]

28.05.2014

Vítáme vás

Vítáme vás na webovém portálu Agentury práce Okresní hospodářské komory Klatovy. Je určen vám, kteří se chcete informovat o možnostech práce v Plzeňském regionu, vám, kteří hledáte rady v oblasti personalistiky a pracovního práva, vám, kteří potřebujete zjistit, jaké vzdělávací a rekvalifikační aktivity jsou v regionu nabízeny. Jsme prvním webem tohoto typu pro Plzeňský kraj!